เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เข้างาน เปิดปิดประตู

เครื่องควบคุมประตู

เครื่องควบคุมประตู

ชุดอุปกรณ์ควบคุมการผ่านเข้าออกประตู

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

คีย์การ์ด (Keycard)

เครื่องทาบบัตร เครื่องสแกนบัตร

เครื่องสแกนใบหน้า

เครื่องสแกนใบหน้า

อุปกรณ์ในการลงเวลาโดยผู้ใช้งานไม่ต้องสัมผัสกับตัวเครื่อง

บัตรพนักงาน

บัตรพนักงาน

ใช้เพื่อสแกนบัตรเข้างานของพนักงาน

อุปกรณ์เสริม

ใช้เพื่อเป็นอุปกรณ์สำรอง ของสินค้าประเภทต่างๆ