Loading...

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZKteco K40

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น ZKteco K40 ดีไซน์เรียบหรูทันสมัย
ช่วยตอบโจทย์ความต้องการใช้งานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยลดและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

รหัสสินค้า: ZKTECO K40 หมวดหมู่:

รายละเอียด

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น ZKteco K40 ดีไซน์เรียบหรูทันสมัย ช่วยตอบโจทย์ความต้องการใช้งานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยลดและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

 • รองรับ 1,000 ลายนิ้วมือ และเก็บข้อมูลการเข้าออกได้ 80,000 รายการ
 • มีแบตเตอรี่สำรองไฟภายในตัวเครื่อง
 • ออกรายงานได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม
 • ตั้งเวลาทำงาน คำนวณเวลาทำงานบนตัวเครื่อง
 • กำหนดกะ และตารางเวลาให้พนักงานแต่ละคนได้
 • รายงานเข้า-ออก สรุปขาด ลา มา สาย และ OT
 • หัวอ่านคริสตัลแข็งแรง ทนทาน
 • จอสี LCD เมนูและเสียงพูดเป็นภาษาไทย
 • ใช้งานง่ายกับโปรแกรม Excel 2000, 2003, xp
 • สามารถเชื่อมต่อเครื่องผ่านระบบ Network (TCP/IP) USB Thumb Drive ได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถจัดการผ่านระบบเครื่อข่ายโดยใช้โปรแกรมบริหารการจัดการที่มาพร้อมเครื่อง

ประโยชน์

 • ช่วยลดและช่วยจัดการแก้ไขปัญหาในการลงเวลาแทนกันของพนักงาน, การโกงเวลาการทำงาน, การทำบัตรตอกปลอมได้เป็นอย่างดี
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลรายการลงเวลาทำงานให้ได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้วิเคราะห์ประเมิณการทำงาน หรือประกอบการตัดสินใจในการวางแผนงานได้
 • ช่วยให้การทำงานของพนักงานฝ่ายบุคคล HR หรือผู้ดูแลระบบสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน และช่วยลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้
 • ช่วยให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นหรือไม่ควรต้องเสียได้ เช่น ค่าบัตรตอกของพนักงานทุก ๆ คนที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน, ค่าพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ยืนประจำจุดตอกบัตร, ค่าเสียโอกาสหรือค่าสูญเสียเวลาที่เกิดจากการลงเวลาแทนกันของพนักงาน, การโกงเวลาทำงานหรือการทำบัตรตอกปลอม เป็นต้น
 • ช่วยให้บริษัทสามารถประหยัดทรัพยากรบุคคล ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบและการจัดทำข้อมูลการลงเวลาของพนักงานเป็นระยะเวลานาน ๆ เหมือนในสมัยก่อน
 • ช่วยให้การเก็บข้อมูลลงเวลาการทำงานของพนักงานทุก ๆ คนสามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากข้อมูลการลงเวลาของพนักงานนั้นอยู่ในรูปแบบดิจิตอลจึงสามารถจัดเก็บรักษาได้ง่าย และประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการเก็บรักษาบัตรตอกในอดีต
 • ช่วยให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียกดูข้อมูลการลงเวลาย้อนหลังของพนักงานได้ เนื่องจากข้อมูลลงเวลาดังกล่าวอยู่ในรูปแบบดิจิตอล การเรียกดูข้อมูลย้อนหลังของพนักงานแต่ละคน, แต่ละแผนก และแต่ละฝ่ายจึงสามารถทำได้ง่ายกว่าการดูข้อมูลบัตรตอกย้อนหลังในอดีต โดยไม่เสียเวลาในการค้นหาย้อนหลังยาวนานหรือไม่ต้องใช้บุคคลจำนวนมากในการค้นหา