Loading...

เครื่องควบคุมประตู ZKTeco F18

เครื่องควบคุมประตู ZKteco ZK F18 S402 ดีไซน์การออกแบบที่โดดเด่นโค้งรับต่อการใช้งานสแกนใบหน้าได้เป็นอย่างดี มาพร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบครัน

รหัสสินค้า: ZKTeco F18 หมวดหมู่:

รายละเอียด

Finger Scan F18 S402 ZK เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือ บันทึกเวลาทำงาน และเปิดปิดประตู มีจอแสดงผล TFT LCD Screen จอสีสามารถโชว์ภาพพนักงานได้ Finger Scan F18 S402 รองรับได้ 1,500 ลายนิ้วมือ บันทึกการเข้าออกได้ 30,000 รายการ หัวอ่านเป็นกระจก แข็งแรงทนทาง ZK Finger Scan F18 S402 ตัวเครื่องสวยงาม เล็กกะทัดรัด แฝงด้วยความสามารถด้านควารมปลอดภยดีเยี่ยม และรวบรวมระบบ ควบคุมประตูที่สมบูรณ์ แบบไว้ในเครื่องเดียว ตั้งเป็นรูปแบบการเข้าออกได้ 50 แบบ( 50 Time Zone) มีเสียงพูด เมนูการใช้งานและโปรแกรมเป็น ภาษาไทยมีระบบการเชื่อมต่อเพื่อดูข้อมูล ZK Finger Scan F18 S402 เชื่อมต่อได้หลายแบบ เช่น Rs232, Rs485,TCP/IP และสำหรับองค์กรที่ไม่ต้องการเดินสายสัญญาณ สามารถ ใช้ USB Flsh Disk เพื่อดึงข้อมูลได้ ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ ล็อค ได้ทุกชนิด ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Finger Scan F18 S402 สามารถอ่านบัตรได้ (ID Card) :Optional

คุณสมบัติของเครื่องควบคุมประตู

 • รองรับลงเวลาด้วยลายนิ้วมือ : 3,000 ลายนิ้วมือ
 • บันทึกข้อมูลการสแกนนิ้ว: 30,000 รายการ
 • จอ LCD : TFT LCD Screen จอสี โชว์รูป
 • เซ็นเซอร์ : optical sensor
 • หลอด แจ้งสถานะ : สีแดง, สีเขียว
 • การเชื่อมต่อ: LAN , Flash Drive ( มาตรฐาน )
 • กำหนดเวลา : 50 ช่วงเวลา, สร้างกลุ่มได้ถึง 5 กลุ่ม.
 • ฟังก์ชั่นเสริม : Mifare card ,Proximity , Access Control

ประโยชน์ของเครื่องควบคุมประตู

 • ช่วยลดและช่วยจัดการแก้ไขปัญหาในการลงเวลาแทนกันของพนักงาน, การโกงเวลาการทำงาน, การทำบัตรตอกปลอมได้เป็นอย่างดี
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลรายการลงเวลาทำงานให้ได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้วิเคราะห์ประเมิณการทำงาน หรือประกอบการตัดสินใจในการวางแผนงานได้
 • ช่วยให้การทำงานของพนักงานฝ่ายบุคคล HR หรือผู้ดูแลระบบสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน และช่วยลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้
 • ช่วยให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นหรือไม่ควรต้องเสียได้ เช่น ค่าบัตรตอกของพนักงานทุก ๆ คนที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน, ค่าพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ยืนประจำจุดตอกบัตร, ค่าเสียโอกาสหรือค่าสูญเสียเวลาที่เกิดจากการลงเวลาแทนกันของพนักงาน, การโกงเวลาทำงานหรือการทำบัตรตอกปลอม เป็นต้น
 • ช่วยให้บริษัทสามารถประหยัดทรัพยากรบุคคล ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบและการจัดทำข้อมูลการลงเวลาของพนักงานเป็นระยะเวลานาน ๆ เหมือนในสมัยก่อน
 • ช่วยให้การเก็บข้อมูลลงเวลาการทำงานของพนักงานทุก ๆ คนสามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากข้อมูลการลงเวลาของพนักงานนั้นอยู่ในรูปแบบดิจิตอลจึงสามารถจัดเก็บรักษาได้ง่าย และประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการเก็บรักษาบัตรตอกในอดีต
 • ช่วยให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียกดูข้อมูลการลงเวลาย้อนหลังของพนักงานได้ เนื่องจากข้อมูลลงเวลาดังกล่าวอยู่ในรูปแบบดิจิตอล การเรียกดูข้อมูลย้อนหลังของพนักงานแต่ละคน, แต่ละแผนก และแต่ละฝ่ายจึงสามารถทำได้ง่ายกว่าการดูข้อมูลบัตรตอกย้อนหลังในอดีต โดยไม่เสียเวลาในการค้นหาย้อนหลังยาวนานหรือไม่ต้องใช้บุคคลจำนวนมากในการค้นหา