Loading...

เครื่องสแกนใบหน้า รองรับลายนิ้วมือ ZKteco รุ่น G4

เครื่องสแกนใบหน้า รองรับลายนิ้วมือ ZKteco รุ่น G4 ดีไซน์การออกแบบที่โดดเด่นโค้งรับต่อการใช้งานสแกนใบหน้าได้เป็นอย่างดี มาพร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบครัน

รหัสสินค้า: ZKTECO G4 หมวดหมู่:

รายละเอียด

เครื่องสแกนใบหน้า รองรับลายนิ้วมือ ZKteco รุ่น G4 ดีไซน์การออกแบบที่โดดเด่นโค้งรับต่อการใช้งานสแกนใบหน้าได้เป็นอย่างดี มาพร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบครัน

คุณสมบัติของเครื่องสแกนใบหน้า

 • รองรับลายนิ้วมือ : 10,000 ลายนิ้วมือ
 • รองรับใบหน้า : 10,000 ใบ
 • รองรับบัตร : 10,000 ใบ
 • บันทึกผู้ใช้งาน : 10,000
 • หน้าจอ : จอสี HD ขนาด 7 นิ้ว
 • การเชื่อมต่อ : TCP/ IP/USB Host /Wiegand Input / Wiegand Output
 • รองรับหลายภาษา
 • ควบคุมประตูได้
 • สแกนได้อย่างรวดเร็ว แม้นิ้วมือ แห้ง เปียก หรือหยาบ

ประโยชน์ของเครื่องสแกนใบหน้า

 • ช่วยลดและช่วยจัดการแก้ไขปัญหาในการลงเวลาแทนกันของพนักงาน, การโกงเวลาการทำงาน, การทำบัตรตอกปลอมได้เป็นอย่างดี
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลรายการลงเวลาทำงานให้ได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้วิเคราะห์ประเมิณการทำงาน หรือประกอบการตัดสินใจในการวางแผนงานได้
 • ช่วยให้การทำงานของพนักงานฝ่ายบุคคล HR หรือผู้ดูแลระบบสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน และช่วยลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้
 • ช่วยให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นหรือไม่ควรต้องเสียได้ เช่น ค่าบัตรตอกของพนักงานทุก ๆ คนที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน, ค่าพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ยืนประจำจุดตอกบัตร, ค่าเสียโอกาสหรือค่าสูญเสียเวลาที่เกิดจากการลงเวลาแทนกันของพนักงาน, การโกงเวลาทำงานหรือการทำบัตรตอกปลอม เป็นต้น
 • ช่วยให้บริษัทสามารถประหยัดทรัพยากรบุคคล ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบและการจัดทำข้อมูลการลงเวลาของพนักงานเป็นระยะเวลานาน ๆ เหมือนในสมัยก่อน
 • ช่วยให้การเก็บข้อมูลลงเวลาการทำงานของพนักงานทุก ๆ คนสามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากข้อมูลการลงเวลาของพนักงานนั้นอยู่ในรูปแบบดิจิตอลจึงสามารถจัดเก็บรักษาได้ง่าย และประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการเก็บรักษาบัตรตอกในอดีต
 • ช่วยให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียกดูข้อมูลการลงเวลาย้อนหลังของพนักงานได้ เนื่องจากข้อมูลลงเวลาดังกล่าวอยู่ในรูปแบบดิจิตอล การเรียกดูข้อมูลย้อนหลังของพนักงานแต่ละคน, แต่ละแผนก และแต่ละฝ่ายจึงสามารถทำได้ง่ายกว่าการดูข้อมูลบัตรตอกย้อนหลังในอดีต โดยไม่เสียเวลาในการค้นหาย้อนหลังยาวนานหรือไม่ต้องใช้บุคคลจำนวนมากในการค้นหา