Loading...

เครื่องสเเกนลายนิ้วมือ ZKTeco รุ่น IClock680

เครื่องสเเกนลายนิ้วมือ ZKTeco รุ่น IClock680 Fingerprint Time Attendance & Access Control System

รหัสสินค้า: ZKTECO ICLOCK680 หมวดหมู่:

รายละเอียด

iClock 680 เป็นเครื่องสแกนที่สามารถบันทึกข้อมูลเวลาการทำงานโดยการตรวจสอบลายนิ้วมือ พร้อมทั้งทำการบันทึกภาพและโชว์ภาพพนักงานขณะทำการสแกนเพื่อลงเวลาการทำงานได้ โดยแสดงภาพผ่านจอ LCD ขนาด 3.5 นิ้ว ที่มาพร้อมเสียงตอบรับการทำงานเป็นภาษาไทย

การทำงานของตัวเครื่องใช้เทคโนโลยี ZEM 600 ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ Linux ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น มาพร้อมหัวอ่านแบบกระจก (ZK Optical Sensor) ที่มีความแข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า เครื่องรุ่นนี้สามารถกำหนดช่วงเวลาในการเข้าออกได้ 50 Time Zone อีกทั้งยังมีระบบป้องกัน Anti pass-back เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการตรวจเช็คคนเข้า-ออกได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZKTeco รุ่น IClock680

 • รูปแบบสวยงานทันสมัย
 • รองรับลายนิ้วมือได้ 10,000 ลายนิ้วมือ
 • บันทึกรายการได้ 200,000 รายการ
 • มีกล้อง CCD เพื่อบันทึกภาพพนักงานที่มาบันทึกเวลาได้
 • จอภาพสีขนาด 3.5 นิ้ว พร้อม 8 function Key
 • รองรับบัตร EM Card ได้ 8,000 บัตร
 • สามารถต่อกับกลอนไฟฟ้าเพื่อควบคุมการเปิด-ปิดประตูได้
 • เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยระบบ TCP/IP, RS-485 และ USB
 • แสดงภาพพนักงานขณะสแกนได้
 • สามารถตั้งเวลา ALARM ได้เพื่อต่อกับ ALARM ภายนอกได้
 • รองรับระบบ WorkCode, Automatic Status Switch, T9 Input
 • สามารถเรียกดูประวัติการบันทึกเวลาพร้อมภาพถ่ายย้อนหลังจากหน้าเครื่องได้
 • Hardware ระบบ ZEM600 ทำงานได้รวดเร็วแม่นยำ

ประโยชน์ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

 • ช่วยลดและช่วยจัดการแก้ไขปัญหาในการลงเวลาแทนกันของพนักงาน, การโกงเวลาการทำงาน, การทำบัตรตอกปลอมได้เป็นอย่างดี
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลรายการลงเวลาทำงานให้ได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้วิเคราะห์ประเมิณการทำงาน หรือประกอบการตัดสินใจในการวางแผนงานได้
 • ช่วยให้การทำงานของพนักงานฝ่ายบุคคล HR หรือผู้ดูแลระบบสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน และช่วยลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้
 • ช่วยให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นหรือไม่ควรต้องเสียได้ เช่น ค่าบัตรตอกของพนักงานทุก ๆ คนที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน, ค่าพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ยืนประจำจุดตอกบัตร, ค่าเสียโอกาสหรือค่าสูญเสียเวลาที่เกิดจากการลงเวลาแทนกันของพนักงาน, การโกงเวลาทำงานหรือการทำบัตรตอกปลอม เป็นต้น
 • ช่วยให้บริษัทสามารถประหยัดทรัพยากรบุคคล ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบและการจัดทำข้อมูลการลงเวลาของพนักงานเป็นระยะเวลานาน ๆ เหมือนในสมัยก่อน
 • ช่วยให้การเก็บข้อมูลลงเวลาการทำงานของพนักงานทุก ๆ คนสามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากข้อมูลการลงเวลาของพนักงานนั้นอยู่ในรูปแบบดิจิตอลจึงสามารถจัดเก็บรักษาได้ง่าย และประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการเก็บรักษาบัตรตอกในอดีต
 • ช่วยให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียกดูข้อมูลการลงเวลาย้อนหลังของพนักงานได้ เนื่องจากข้อมูลลงเวลาดังกล่าวอยู่ในรูปแบบดิจิตอล การเรียกดูข้อมูลย้อนหลังของพนักงานแต่ละคน, แต่ละแผนก และแต่ละฝ่ายจึงสามารถทำได้ง่ายกว่าการดูข้อมูลบัตรตอกย้อนหลังในอดีต โดยไม่เสียเวลาในการค้นหาย้อนหลังยาวนานหรือไม่ต้องใช้บุคคลจำนวนมากในการค้นหา