เครื่องควบคุมประตู

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริม ใช้เพื่อเป็นอุปกรณ์สำรอง เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องควบคุมประตู ,เครื่องตอกบัตร ,เครื่องสแกนเนอร์,
Finger Scan, Video Door Phone ,กลอนประตูดิจิตอล ,Digital Door Lock, คีย์การ์ด, เครื่องอ่านลายนิ้วมือ ,เครื่องสแกนนิ้วควบคุมประตู,
Fingerprint Access Control ,เครื่องอ่านลายนิ้วมือ ,กล้องวงจรปิด ,CCTV ,เครื่องทาบบัตร เป็นต้น