Loading...

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ U300-C /K28

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZK Finger Scan K28 U300C SU-300C Standalone Fingerprint Time Attendance Color Screen System K28 U300c SU-300C เครื่องบันทึกเวลาการทำงานด้วยลายนิ้วมือ

รหัสสินค้า: U300-C /K28 หมวดหมู่:

รายละเอียด

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZK Finger Scan K28 U300C SU-300C Standalone Fingerprint Time Attendance Color Screen System K28 U300c SU-300C เครื่องบันทึกเวลาการทำงานด้วยลายนิ้วมือ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกที่สุด สามารถสร้างระบบการทำงาน, กำหนดแผนก ให้กับพนักงานได้ด้วยตัวเอง หน้าจอ Bright Screen ที่แสดงผลได้ดีในที่มืด

 • รองรับลงเวลาด้วยลายนิ้วมือ : 3,000 ลายนิ้วมือ
 • บันทึกข้อมูลการสแกนนิ้ว : 100,000 รายการ
 • เซ็นเซอร์ : optical sensor
 • หลอด แจ้งสถานะ : สีแดง, สีเขียว
 • จอ LCD : TFT ขนาด 3 นิ้ว จอสี
 • การเชื่อมต่อ: USB ,LAN , Flash Drive ( มาตรฐาน )
 • เสียงตอบรับภาษาไทย
 • ฟังก์ชั่นเสริม : Mifare card ,Proximity

ประโยชน์ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

 • ช่วยลดและช่วยจัดการแก้ไขปัญหาในการลงเวลาแทนกันของพนักงาน, การโกงเวลาการทำงาน, การทำบัตรตอกปลอมได้เป็นอย่างดี
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลรายการลงเวลาทำงานให้ได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้วิเคราะห์ประเมิณการทำงาน หรือประกอบการตัดสินใจในการวางแผนงานได้
 • ช่วยให้การทำงานของพนักงานฝ่ายบุคคล HR หรือผู้ดูแลระบบสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน และช่วยลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้
 • ช่วยให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นหรือไม่ควรต้องเสียได้ เช่น ค่าบัตรตอกของพนักงานทุก ๆ คนที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน, ค่าพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ยืนประจำจุดตอกบัตร, ค่าเสียโอกาสหรือค่าสูญเสียเวลาที่เกิดจากการลงเวลาแทนกันของพนักงาน, การโกงเวลาทำงานหรือการทำบัตรตอกปลอม เป็นต้น
 • ช่วยให้บริษัทสามารถประหยัดทรัพยากรบุคคล ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบและการจัดทำข้อมูลการลงเวลาของพนักงานเป็นระยะเวลานาน ๆ เหมือนในสมัยก่อน
 • ช่วยให้การเก็บข้อมูลลงเวลาการทำงานของพนักงานทุก ๆ คนสามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากข้อมูลการลงเวลาของพนักงานนั้นอยู่ในรูปแบบดิจิตอลจึงสามารถจัดเก็บรักษาได้ง่าย และประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการเก็บรักษาบัตรตอกในอดีต

ช่วยให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียกดูข้อมูลการลงเวลาย้อนหลังของพนักงานได้ เนื่องจากข้อมูลลงเวลาดังกล่าวอยู่ในรูปแบบดิจิตอล การเรียกดูข้อมูลย้อนหลังของพนักงานแต่ละคน, แต่ละแผนก และแต่ละฝ่ายจึงสามารถทำได้ง่ายกว่าการดูข้อมูลบัตรตอกย้อนหลังในอดีต โดยไม่เสียเวลาในการค้นหาย้อนหลังยาวนานหรือไม่ต้องใช้บุคคลจำนวนมากในการค้นหา